Aktivitet

 • skrev en opdatering i gruppen Gruppelogo af SvømningSvømning

  1 år, 9 måneder siden

  Kære bestyrelser - Her er de 5 steps til en god ansættelse

  Her på Sportlas vil vi gerne gøre noget for foreningerne. Derfor starter vi en artikelserie, der hedder “Kære bestyrelser”, som kommer med råd, vejledning og – til tider – en velment opsang til de frivillige bestyrelser i foreningerne.

  I dagens første artikel vil vi – som opfølgning på den ansættelsesproces i Holbæk Svømmeklub, som jeg beskrev for en måneds tid siden ( og som du kan læse her: http://www.sportlas.com/activity/23956 ) – gå lidt tættere på den proces, vi i Holbæk Svømmeklub havde med Fredrik Seistrup fra Talentum. Vi håber, den kan tjene som inspiration – hvad enten man vælger at bruge en ekstern som vi gjorde eller man blot vil have de 5 steps i baghovedet, så synes vi i hvert fald, de har hjulpet os.

  God læsning :)

  /RC

  Herunder er al tekst fra Fredrik

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  I forlængelse af artiklen på Sportlas omkring ansættelser i Danske svømmeklubber, er jeg blevet opfordret til at beskrive, hvordan jeg som konsulent metodisk tilgår en proces som denne i en dansk sportsklub. For at give et billede af dette, vil jeg konkret og meget kort give et overblik over forløbet i Holbæk svømmeklub.

  Hele ansættelsesprocessen forløb i 5 steps:

  Step nr. 1
  Omhandlede afklaring med Sportschefen. Jeg stillede skarp på den nuværende situationen i organisationen herunder mål og strategi herfor og fik overordnet klarhed over den givne jobfunktion som skulle besættes.

  Step nr. 2
  Omhandlede interviews af sportschefen og formanden fra Holbæk Svømmeklub. Disse interviews tog bl.a. udgangspunkt i en specielt udviklet jobfunktionsmodel for foreninger, som var med til at stille skarpt på de specifikke kendetegn i den førnævnte jobfunktion. Denne del er helt essentiel for hele ansættelsen, da det er med til at give det rigtige indblik i hvad kernepersoner i organisationen tænker om og forventer af den specifikke jobfunktion. Hvis formand og sportschef havde været grundlæggende uenige i denne fase, havde det været nødvendigt at skabe afklaring og enighed før resten af processen gav mening.

  Step nr. 3
  Efter af jeg nu fik noget konkret input fra to kernepersoner i organisationen, gav jeg et nuanceret og præcist billede af den givne jobfunktions kendetegn. Nu kunne jeg over for sportschefen og formanden italesætte vigtige kendetegn for netop denne jobfunktion, samt sætte fokus på eventuelle uoverenstemmelser i deres billede på den givne jobfunktion.

  Step nr. 4
  Omhandlede sparring omkring udarbejdelse af jobopslaget. Dette blev gjort i samarbejde med sportschefen, da dette gav mening i Holbæks tilfælde. Dette kan også være eksempelvis en formand eller andet bestyrelsesmedlem. Fordi at vi var så konkrete og præcise omkring kendetegn, kunne vi gøre jobopslaget skarpt og målrettet og vi kunne blive langt mere specifikke omkring de præcise kendetegn i den givne jobfunktion.

  Step nr. 5
  Var selve samtalerunden med udvalgte ansøgere – men med førnævnte afklaring imellem formand og sportschef var Holbæk svømmeklub under samtalerne langt skarpere på, hvilke spørgsmål der skulle stilles, samt hvilke kompetencer kandidaten skulle have for at kunne udfylde jobbet.
  I dette tilfælde fandt vi den helt rette person, som både passede perfekt til den givne jobfunktion, passede rigtigt ind i klubbens strategi, og som dermed bliver en vigtig del af at kunne opfylde målene på kort og lang sigt.

  Dette var setuppet for den specifikke situation i Holbæk. De forskellige steps ovenfor kan variere ud fra hvilken situation den enkelte klub befinder sig i. Hvis I vil vide mere, så send enten en PB besked på Talentums Facebook side, Talentums Linkedin side eller på mail fs@talentum.dk.

  /Fredrik13073151_10153546599208388_99829451_o-2

  1
  0

  Se alle kommentarer