Aktivitet

 • skrev en opdatering i gruppen Gruppelogo af SvømningSvømning

  1 år, 6 måneder siden

  Den digitale demokratiske forening

  Sommeren nærmer sig og foreningsdanmark har overstået de årlige generalforsamlinger. Men har de traditionelle generalforsamlinger udspillet deres rolle i dagens foreningsdanmark?

  Er generalforsamlingerne bare et nødvendigt onde, hvor Tordenskjolds soldater, kan få bekræftet de beslutninger, da allerede har aftalt på bestyrelsesmødet? Skal man bare holde generalforsamlingen så kort præcis som muligt eller skal man udvikle den og igen gøre den til en festdag med mange deltagere, en livlig debat og kampvalg? Eller skal man afskaffe generalforsamlingen og finde på noget helt andet?

  En nødvendig, essentiel og traditionsrig del af en forening, er den årlige generalforsamling. Lige så traditionsrigt er det, at det der burde være en festdag for foreningsdemokratiet, ofte bliver en fesen forestilling med meget få deltagere.

  Det er der mange grunde til. Både ydre og indre. De indre handler bl.a. om foreningernes manglende evne til at forny generalforsamlingerne og peppe dem op. Lidt mere rock’n’roll i stedet for kun kedelige årsberetninger og formelle valg.

  De ydre handler om at vores samfund har fået mere travlt og er optaget af arbejde, familie og fritid. Der er som sådan ikke blevet færre frivillige, men det er en anden type frivillige. Det at forpligte sig i længerevarende frivillige engagementer, gør man ikke bare lige. Kortere og mere uforpligtende forløb, er det dagens typiske frivillige vil. Det kan du læse mere om i mit indlæg om Forening eller Forretning.

  Ellers vil jeg ikke dvæle så meget vil årsagerne her. Jeg vil hellere fokusere på, hvordan vi får bragt generalforsamlingen i ind den digitale fremtid. Og hvordan digitale værktøjer kan bidrage til, at vi igen får gjort den demokratiske folkeoplysende foreningens generalforsamling til en festdag.

  Digital generalforsamling
  I dag stemmer vi på alt muligt på nettet. Både det seriøse og det mindre seriøse. Og vi debatterer om alt muligt på nettet. Både det seriøse….og det mindre seriøse. Når vi holder generalforsamling, foregår intet af det på nettet. Indkaldelsen kan man måske finde på foreningens hjemmeside, men det er så det.

  Glem alt om forudgående debat på nettet om forslagene, afstemning om medlemmer til bestyrelsen for slet ikke at tale om live streaming af generalforsamlingen. Ok, det sidste har nok ikke X-factor seerpotentiale :-)

  Digital inddragelse i den almene boligsektor
  I Brohuset, som er en del af Boligforeningen 3B, øgede man stemmedeltagelsen fra 8% til 28%, da man fik mulighed for at stemme digitalt. Der kom 11 konstruktive forslag via det digitale samarbejde på Brohusets digitale platform. Heraf blev 3 vedtaget på den digitale afstemning. Men også i perioden inden og efter generalforsamlingen (her ”afdelingsmøde”) udfoldede dialogen sig: ”Ved at digitalisere den demokratiske samtale fik beboerne mulighed for at deltage, når de havde tid, lyst og mulighed. I stedet for kun at kunne deltage den specifikke aften, afdelingsmødet fandt sted, havde beboerne mulighed for at deltage på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet i 2 måneder op til og efter mødet.” Læs mere her: http://assemblyvoting.dk/om-av/cases/danmarks-forste-digitale-beboerdemokrati-er-en-succes

  Tænk hvis idrætsforeningerne åbnede op for lignende inddragelse af medlemmerne. Tænk hvis det engagement vi oplever i sportshallerne, kan brede sig til idrætsforeningens digitale platform når vi nærmer os generalforsamlingen.

  I idrætsforeningerne er der spæde forsøg. Bl.a. har boldklubben Skjold forsøgt sig. Det kan du se på: http://puls.valgservice.dk/boldklubbenskjold/projects/82

  Foreningsdemokrati er hårdt arbejde, men det skal også være sjovt
  Det skal være nemt og sjovt at være med i den politiske proces. Vi skal turde slippe foreningsdemokratiet lidt løs. Lade medlemmerne stille store og små forslag, bearbejde og kvalificere dem i en digital proces og så mødes til den fysiske generalforsamling med et afklarende og uddybende formål.

  For mig handler det digitale demokrati ikke om, at vi fuldstændig afskaffer de(t) fysiske møde. Men jeg ser åbenlyse demokratiske fordele i at åbne dialogen og involveringen ved hjælp af digitale virkemidler. Jeg tror foreningsmedlemmerne har modet til at deltage, så er spørgsmålet om idrætsforeningerne har modet til at åbne op for den demokratiske digitale dialog

  9
  2
  • 9 personer synes om dette.
  • Jeg tror desværre der er en del indrætsforeninger, der ikke ønsker at åbne op for dialogen på generalforsamlingerne …
   Åbenhed kan jo medfører kritik – om den så er konstruktiv eller ej, giver den modstand som bestyrelsen/Idrætsforeningen skal forholde sig til.

  Se alle kommentarer