Aktivitet

 • skrev en opdatering i gruppen Gruppelogo af SvømningSvømning

  8 måneder, 4 uger siden

  Ansættelsens time!

  Flere svømmeklubber begynder allerede nu at ”bøvle” med tanker om hvem den næste cheftræner, klubchef eller talentudvikler skal være. Men er man sikker på hvad man skal lede efter, eller gør man som man altid gør – sender et standard jobopslag ud som er skabt på baggrund af en hurtig snak imellem en frivillig ”soldat” fra bestyrelsen og en klubchef/cheftræner? Nedenfor vil jeg prøve at skitsere op, hvilke fokuspunkter jeg mener man som minimum skal igennem som frivillig/professionel klub inden man kan ansætte den næste fuldtidsansatte/fuldtidstræner.

  • Status på kluborganisationen – bestyrelse, udvalg, trænere!

  • Hvilke vision har man med sin klub – dermed også hvilke mål har man med den respektive afdeling?
  • Hvordan tænker man at man vil nå sine mål – hvilke ressourcer og kompetencer skal der være til stede i organisationen, for at det er realistisk at nå de opsatte mål?
  • Afdækning af nuværende og fremtidige kompetencer og ressourcer – inden man ansætter ind i sin organisation, bør man have et overblik over nuværende kompetencer og ressourcer, samt hvilke kompetencer og ressourcer der er nødvendige og som skal tilføres for at kunne forfølge den evt. opsatte strategi imod opsatte mål!
  • Hvilke kompetencer skal vægtes højest ved den profil som skal ansættes – alt er ikke lige vigtigt, det er i hvert fald ikke realistisk at én person kan alt!
  • Persontypemæssigt – hvordan sikrer man at personerne, der skal arbejde tæt sammen i den respektive afdeling, kan samarbejde stærkt omkring de opsatte mål?

  Ovenstående er kun et mindre udpluk af de overvejelser man bør gøre i en ansættelsesproces i en frivillig/professionel klub? Man kan spørge sig selv ude i klubberne – hvor mange af punkterne har vi overvejet grundigt inden vi sender eller sendte jobopslaget ud?

  Hvad koster det at ansætte den forkerte træner, som måske nuvel kan lave gode resultater på kort sigt med en eller to svømmere, men som slet ikke passer ind i den fremtidige udvikling!

  Kontakt Talentum for at få sparring på strategi- og ansættelsesprocessen i jeres klub. Talentum udfordrer  positivt, så de nødvendige interne processer bliver afdækket og hjælper derefter med at udforme jobopslaget. Vi har allerede hjulpet flere, danske svømmeklubber med denne proces. Ring på 26 22 79 97, eller send en mail på fs@talentum.dk, for en ganske uforpligtende snak om de fremtidige udfordringer. 

  1
  0

  Se alle kommentarer